โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพฟันและเฝ่าระวังป้องกันโรคติดต่อ

วันที่9 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านลัดกะปิ  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัย ใส่ใจสุขภาพฟันและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โดยนายกิตติชัย ตันประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็นประธาน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีผู้ปกครองเห็นความสำคัญของพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย การประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย
 
altaltaltaltalt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

โทรศัพท์: 0818341776

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.บางแก้ว

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-9789