สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วนายพนม  ไม้แก่น
ประธานสภาอบต.บางแก้ว
โทร. 085-2923305
 


นายแสน นพแก้ว
รองประธานสภาอบต.
โทร. 082-7825471
 

นายชินวัฒ  กล่ำแสง
เลขานุการสภาอบต.
โทร. 081-7638826

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว


นายพนม  ไม้แก่น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
โทร. 085-2923305
 

นายจักรกร สิงห์โตทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
โทร. 082-7096693

นายสมพร ศิริธรรม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
โทร. 086-3763975
 

นายแสน นพแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
โทร. 082-7825471

นางแสงมณี ซุ่นเจ๊า
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
โทร. 098-3736643
 

- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6
 

นายหวล ชื่นจิต
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7
โทร. 063-1374699
 

- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8
 

นายสุริยน มีรักษา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9
โทร. 061-5760350
 

นายสาธิต บันเทิงใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10
โทร. 087-3674901

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

โทรศัพท์: 0818341776

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.บางแก้ว

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-9789