บุคลากรกองสาธารณสุข อบต.บางแก้ว


นายดุสิต  ทรัพย์พ่วง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)


น.ส.ทยิดา  แสงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.หทัยชนก  เผ่าพัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 นายใจยา  สมบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
 

นายพงศ์ภรณ์ เพ็งสงวน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)

นายสายันต์ เจริญรัตน
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 

นายชัยวัฒน์  แซ่เตีย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายการันต์  ทองคง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 

นายศักชัย เวชกามา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายปราโมทย์  ปิ่นสวัสดิ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 

นายประกิจ  พันธ์นิล
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายบัญชา  กิ่งแก้ว
คนงาน
 

นายพอเจตน์ จันทร์ประเสริฐ
คนงานนายสมชาย วัฒนประดิษฐ์
คนงาน

 
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

โทรศัพท์: 0818341776

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.บางแก้ว

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-9789