บุคลากรกองการศึกษา อบต.บางแก้ว


นายสมบัติ  เขียวนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา
 


น.ส.รัตนาวดี  เกาะแก้ว
ครู คศ.2
 

 นางพจนาฏ  วิมโลดม
ครู คศ.2


 น.ส.วิภานิตย์  เรืองโรจน์ภูกิจ
ครู คศ.2


นายยศสันต์  อินทร์สมบัติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 

 น.ส.ดุษฎี  ฉายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 น.ส.สายรุ้ง  มีมงคล
ผู้ดูแลเด็ก
 

 - ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

โทรศัพท์: 0818341776

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.บางแก้ว

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-9789