บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.บางแก้วนายรัชพล  กลีบผึ้ง
นักพัฒนาชุมชน
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)นายรัชพล  กลีบผึ้ง
นักพัฒนาชุมชน


น.ส.วรรณภา  อ่วมพรม
เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.กรองกาญจน์  พึ่งแก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


น.ส.รสริน  บุญคล้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

โทรศัพท์: 0818341776

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.บางแก้ว

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-9789