TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

รายงานฐานะการเงิน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานประชาสัมพันธ์ 52
2 แผนการเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 งานประชาสัมพันธ์ 74
3 แผนการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 งานประชาสัมพันธ์ 79
4 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปี 2566 งานประชาสัมพันธ์ 77
5 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาศที่ 3 ปี 2566 งานประชาสัมพันธ์ 82
6 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2565 (ที่ สตง. รับรอง) งานประชาสัมพันธ์ 131
7 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานประชาสัมพันธ์ 191
8 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 งานประชาสัมพันธ์ 117
9 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 งานประชาสัมพันธ์ 151
10 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานประชาสัมพันธ์ 193

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5  ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3476-9789  

E-mail : saraban@bangkaewsamutsongkhram.go.th

สำนักปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 100
กองคลัง (งานภาษี) : 0-3476-9789 ต่อ 103

กองคลัง (งานการเงิน) : 0-3476-9789 ต่อ 104
 
ห้องปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3476-9789 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 0-3476-9789 ต่อ 101
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.