TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแก้ว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดคอสะพานและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-10 ตำบลบางแก้ว งานพัสดุ 3
2 เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดคอสะพานและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งานพัสดุ 3
3 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว งานพัสดุ 18
4 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว งานพัสดุ 15
5 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว งานพัสดุ 26
6 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ งานพัสดุ 21
7 ยกเลิกประกาศผู้ได้การคัดเลือก โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 งานพัสดุ 18
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (พ่วงข้างพร้อมหลังคาและเบานั่ง) จำนวน ๑ คัน งานพัสดุ 28
9 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว งานพัสดุ 33
10 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโบสถ์ ม.5 งานพัสดุ 14

หน้า 1 จาก 50

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5  ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3476-9789  

E-mail : saraban@bangkaewsamutsongkhram.go.th

สำนักปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 100
กองคลัง (งานภาษี) : 0-3476-9789 ต่อ 103

กองคลัง (งานการเงิน) : 0-3476-9789 ต่อ 104
 
ห้องปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3476-9789 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 0-3476-9789 ต่อ 101
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.