TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแก้ว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก (นางจงกลวรรณ อริยะสัตย) งานพัสดุ 7
2 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก (นางไพทูรย์ สายสวาท) งานพัสดุ 5
3 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0043 จำนวน 1 เครื่อง งานพัสดุ 8
4 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ งานพัสดุ 18
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ งานพัสดุ 10
6 โครงการปรับเกลี่ยที่ดินแห่งใหม่ของ อบต.บางแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์บริการประชาชน งานพัสดุ 2
7 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6864 สส งานพัสดุ 23
8 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5658 สส งานพัสดุ 25
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลัดกะปิ จำนวน 6 รายการ งานพัสดุ 39
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาฯ จำนวน 6 รายการ งานพัสดุ 36

หน้า 1 จาก 45

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5  ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3476-9789  

E-mail : saraban@bangkaewsamutsongkhram.go.th

สำนักปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 100
กองคลัง (งานภาษี) : 0-3476-9789 ต่อ 103

กองคลัง (งานการเงิน) : 0-3476-9789 ต่อ 104
 
ห้องปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3476-9789 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 0-3476-9789 ต่อ 101
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.