Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแก้ว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายต่างๆ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งานพัสดุ 24
2 เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน งานพัสดุ 18
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่องโครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน งานพัสดุ 31
4 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ งานพัสดุ 25
5 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย (สำหรับบรรทุกสิ่งของ) จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 27
6 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ งานพัสดุ 32
7 โครงการปรับปรุงสะพานไม้ศาลอาม่า หมู่ที่ ๙ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งานพัสดุ 23
8 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์) จำนวน ๘ รายการ งานพัสดุ 46
9 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร FAX) จำนวน ๑ เครื่อง งานพัสดุ 87
10 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผนแพร่ (โทรทัศน์ LED) จำนวน ๑ เครื่อง งานพัสดุ 88

หน้า 1 จาก 54

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5  ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3476-9789  

E-mail : saraban@bangkaewsamutsongkhram.go.th

สำนักปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 100
กองคลัง (งานภาษี) : 0-3476-9789 ต่อ 103

กองคลัง (งานการเงิน) : 0-3476-9789 ต่อ 104
 
ห้องปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3476-9789 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 0-3476-9789 ต่อ 101
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.