TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

สถิติการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 งานประชาสัมพันธ์ 42
2 รายงานการปฏิบัติงานศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563 นิติกร 107
3 รายงานการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 นิติกร 152
4 รายงานการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2563 นิติกร 75
5 สรุปเรื่องร้องเรียน 2562 งานประชาสัมพันธ์ 116
6 รายงานผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2562 งานประชาสัมพันธ์ 115
7 สรุปประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ2562 งานประชาสัมพันธ์ 113
8 สรุปผู้ติดต่อ กองช่าง นิติกร 115
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5  ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3476-9789  

E-mail : saraban@bangkaewsamutsongkhram.go.th

สำนักปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 100
กองคลัง (งานภาษี) : 0-3476-9789 ต่อ 103

กองคลัง (งานการเงิน) : 0-3476-9789 ต่อ 104
 
ห้องปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3476-9789 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 0-3476-9789 ต่อ 101
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.